pożoga

 
Słownik języka polskiego
pożoga
1. «wielki pożar»
2. «dramatyczne wydarzenia przynoszące wiele zniszczeń i cierpień»