praworządny

 
Słownik języka polskiego
praworządny «postępujący lub rządzony zgodnie z prawem; też: świadczący o zgodności z zasadami prawa»
• praworządnie • praworządność