przekształcić

 
Słownik języka polskiego
przekształcićprzekształcać
1. «zmienić kogoś lub coś w kogoś lub w coś innego»
2. «zastąpić dane wyrażenie matematyczne innym – równoważnym wyrażeniem lub daną figurę geometryczną inną – odpowiadającą jej figurą»