przemiana nieodwracalna

 
Słownik języka polskiego
przemiana nieodwracalna «przemiana przebiegająca tylko w jednym kierunku»