przetransponować

 
Słownik języka polskiego
przetransponować
1. «nadać czemuś inną formę, przenieść coś z jednej dziedziny do drugiej»
2. «zmienić tonację utworu muzycznego»