ramienica

 
Słownik języka polskiego
ramienica «glon słodkowodny przypominający budową skrzyp, często tworzący łąki podwodne»