referencyjny

 
Słownik języka polskiego
referencyjny
1. «ustalony z góry, stanowiący punkt odniesienia»
2. «wynikający z podziału na poszczególne kategorie»
3. jęz. «odwołujący się do rzeczywistości pozajęzykowej»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego