rodzaj literacki

 
Słownik języka polskiego
rodzaj literacki
1. «podstawowa jednostka systematyki form literackich: liryka, epika lub dramat»
2. «zespół utworów literackich o wspólnych cechach kompozycyjnych, językowych i stylistycznych»