skrzydłowiec

 
Słownik języka polskiego
skrzydłowiec «dawny statek powietrzny o ruchomych płatach nośnych»