spójnik rozłączny

 
Słownik języka polskiego
spójnik rozłączny «spójnik łączący dwa zdania lub ich części, których treści wykluczają się wzajemnie, np. lub, albo»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego