spójnik rozłączny

 
Słownik języka polskiego
spójnik rozłączny «spójnik łączący dwa zdania lub ich części, których treści wykluczają się wzajemnie, np. lub, albo»