spreparować

 
Słownik języka polskiego
spreparować
1. «przygotować, sporządzić coś w określony sposób»
2. «dobrać celowo sfałszowane fakty, dokumenty itp., by kogoś oskarżyć lub osiągnąć korzyść»
3. «zrobić preparat anatomiczny, zoologiczny itp.»