symbolizacja

 
Słownik języka polskiego
symbolizacja «nadawanie czemuś charakteru symbolu»