syndrom

 
Słownik języka polskiego
syndrom
1. «zespół cech charakterystycznych dla jakiegoś zjawiska, zwykle negatywnego, lub charakterystycznych dla osoby, która doświadczyła takiego zjawiska»
2. «zespół objawów charakterystycznych dla jakiejś choroby»