szmatławiec

 
Słownik języka polskiego
szmatławiec
1. pogard. «bezwartościowa gazeta»
2. pogard. «w okresie okupacji hitlerowskiej: organ prasowy okupanta»