szykany

 
Słownik języka polskiego
szykany pot. «to, co służy spotęgowaniu elegancji, wystawności czegoś»