śpieszyć

 
Słownik języka polskiego
śpieszyć, spieszyć I
1. «szybko iść lub jechać dokądś»
2. «zrobić coś tak szybko, jak to jest możliwe»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego