śpieszyć

 
Słownik języka polskiego
śpieszyć, spieszyć I
1. «szybko iść lub jechać dokądś»
2. «zrobić coś tak szybko, jak to jest możliwe»