temperamentny

 
Słownik języka polskiego
temperamentny «mający wybuchowy, gwałtowny temperament; też: będący przejawem takiego charakteru»