uprawomocnić

 
Słownik języka polskiego
uprawomocnićuprawomocniać «nadać czemuś moc prawną»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego