uprawomocnić

 
Słownik języka polskiego
uprawomocnićuprawomocniać «nadać czemuś moc prawną»