utracjusz

 
Słownik języka polskiego
utracjusz «człowiek rozrzutny»
• utracjuszowski • utracjuszka • utracjuszostwo