wygenerować

 
Słownik języka polskiego
wygenerować
1. «wytworzyć coś»
2. fiz. «wytworzyć pewną postać energii lub pewną formę przenoszenia energii»