zanegować

 
Słownik języka polskiego
zanegować «nie uznać prawdziwości, słuszności lub przydatności czegoś»