zemleć

 
Słownik języka polskiego
zemleć «mieląc, rozetrzeć coś na drobne cząstki»