zniewieściały

 
Słownik języka polskiego
zniewieściały «o mężczyźnie: taki, który nabrał cech uznawanych za kobiece; też: będący objawem takiego stanu»
• zniewieściałość