zredagować

 
Słownik języka polskiego
zredagować
1. «opracować treściowo i stylistycznie jakiś tekst»
2. «sprawdzić i poprawić tekst, przygotowując go do druku»