zwiadowca

 
Słownik języka polskiego
zwiadowca «żołnierz przeprowadzający zwiad»