antologia

 
Słownik języka polskiego
antologia «zbiór utworów lub ich fragmentów powiązanych wspólną tematyką albo należących do jednego gatunku literackiego, okresu itp., zwykle wybranych z twórczości różnych autorów»
• antologiczny, antologijny