dekomponować

 
Słownik języka polskiego
dekomponować «zmieniać układ składników jakiejś całości lub powodować jej całkowity rozpad»