dekompozycja

 
Słownik języka polskiego
dekompozycja «zmiana układu składników jakiejś całości lub jej całkowity rozpad»
• dekompozycyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego