dekompozycja

 
Słownik języka polskiego
dekompozycja «zmiana układu składników jakiejś całości lub jej całkowity rozpad»
• dekompozycyjny