delimitacja

 
Słownik języka polskiego
delimitacja
1. «wyznaczenie granic czegoś»
2. «zaznaczanie w mowie granic morfemów lub wyrazów»

• delimitacyjny • delimitować