dygresja

 
Słownik języka polskiego
dygresja «krótka uwaga lub wypowiedź odbiegająca od głównego tematu rozmowy, utworu literackiego itp.»
• dygresyjny • dygresyjnie • dygresyjność