ekspansywny

 
Słownik języka polskiego
ekspansywny
1. «zwiększający swój zasięg»
2. «dążący do ekspansji – rozszerzania sfery swoich wpływów lub panowania»
3. «nieopanowany w przejawianiu swych uczuć»

• ekspansywnie • ekspansywność