enigmatyczny

 
Słownik języka polskiego
enigmatyczny
1. «zagadkowy, tajemniczy»
2. «niejasny, trudny do zrozumienia»

• enigmatycznie • enigmatyczność