fauna

 
Słownik języka polskiego
fauna «ogół gatunków zwierząt charakterystycznych dla danego obszaru, środowiska lub okresu geologicznego»
• fauniczny