fauna

 
Słownik języka polskiego
fauna «ogół gatunków zwierząt charakterystycznych dla danego obszaru, środowiska lub okresu geologicznego»
• fauniczny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego