humanitarny

 
Słownik języka polskiego
humanitarny «mający na celu dobro człowieka, poszanowanie jego praw i godności oraz oszczędzenie mu cierpień; też: mający na celu dobro zwierząt»
• humanitarnie • humanitarność