ironia

 
Słownik języka polskiego
ironia «drwina, złośliwość lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie aprobującej»
• ironiczny • ironicznie
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego