ironia

 
Słownik języka polskiego
ironia «drwina, złośliwość lub szyderstwo ukryte w wypowiedzi pozornie aprobującej»
• ironiczny • ironicznie