irracjonalny

 
Słownik języka polskiego
irracjonalny «niedający się racjonalnie uzasadnić»
• irracjonalnie • irracjonalność