komplementarny

 
Słownik języka polskiego
komplementarny «wzajemnie się uzupełniający»
• komplementarnie • komplementarność