komunikatywny

 
Słownik języka polskiego
komunikatywny
1. «o tekście, dziele sztuki itp.: zrozumiały»
2. «dobrze porozumiewający się z innymi ludźmi»
3. «mający związek z przekazywaniem informacji»

• komunikatywnie • komunikatywność