konfluencja

 
Słownik języka polskiego
konfluencja «łączenie się spływających ku sobie potoków albo lodowców»