kooptacja

 
Słownik języka polskiego
kooptacja «powołanie nowego członka zespołu przez sam zespół»
• kooptować