lojalny

 
Słownik języka polskiego
lojalny
1. «uczciwy i rzetelny w stosunkach z ludźmi»
2. «praworządny, prawomyślny»

• lojalnie • lojalność