neokatechumenat

 
Słownik języka polskiego
neokatechumenat «katolicki ruch odnowy religijnej»
• neokatechumenalny • neokatechumen