oksymoron

 
Słownik języka polskiego
oksymoron «metaforyczne zestawienie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu, np. gorzkie szczęście»
• oksymoroniczny