omnipotencja

 
Słownik języka polskiego
omnipotencja «wszechmoc, wszechwładza»
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego