prelekcja

 
Słownik języka polskiego
prelekcja «publiczny wykład na jakiś temat, zwykle o charakterze popularnonaukowym»
• prelekcyjny