prelekcja

 
Słownik języka polskiego
prelekcja «publiczny wykład na jakiś temat, zwykle o charakterze popularnonaukowym»
• prelekcyjny
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego