prohibicja

 
Słownik języka polskiego
prohibicja «wydany przez państwo zakaz prowadzenia działalności społecznie niepożądanej lub szkodliwej, zwłaszcza zakaz produkcji i sprzedaży alkoholu»
• prohibicyjny