receptywny

 
Słownik języka polskiego
receptywny «dotyczący przyswajania lub przyjmowania czegoś z zewnątrz»
• receptywność