relewantny

 
Słownik języka polskiego
relewantny «ważny dla czegoś lub z jakiegoś punktu widzenia»
• relewantność