skrupulatny

 
Słownik języka polskiego
skrupulatny
1. «drobiazgowo dokładny i staranny»
2. «wykonywany z drobiazgową dokładnością i starannością»

• skrupulatnie • skrupulatność • skrupulant, skrupulat • skrupulantka, skrupulatka