subdepresja

 
Słownik języka polskiego
subdepresja «zaburzenia psychiczne o objawach podobnych do depresji, lecz o mniejszym natężeniu»